BLOG SÚNION

dijous, 26 de maig de 2016

Un tast filològic de cognoms del Súnion

Amb una selecció dels més de mil cognoms registrats (526 alumnes matriculats a l'ESO; 317, al Batxillerat), n'oferirem un tast filològic a mans de José Enrique Gargallo, professor titular de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona. . Tot plegat, una excusa propícia per transmetre l'amor pels noms (propis) i l'estima pels mots (= filologia).

La immensa majoria dels alumnes tenen dos cognoms (patern i matern). Alguns es repeteixen.

Es combina una ordenació temàtica i alfabètica. S'indica entre parèntesis el número d'aparicions de cada cognom quan n'hi ha més d'una. La barra inclinada "/" es col·loca entre les variants gràfiques d'un mateix cognom. El signe "<" indica evolució d'una forma a una altra.

Visiteu l'estudi en detall a "Tast filològic" o feu una consulta breu a Tast dels cognoms de Súnion.

Bibliografia de referència

DCVB = Antoni M. Alcover / Francesc de B. Moll (1930-1962): Diccionari català-valencià-balear. Palma de Mallorca: Moll, (10 vol.). Accessible en línia: http://dcvb.iecat.net/.
DRAE = Real Academia Española (2014): Diccionario de la lengua española. Barcelona: Espasa-Calpe. Accessible en línia: http://dle.rae.es/.
OnCat = Joan Coromines (1989-1997): Onomasticon Cataloniae. Els noms de lloc i noms de persona de totes les terres de llengua catalana. Barcelona: Curial Edicions Catalanes / Caixa d’Estalvis i de Pensions «La Caixa» [8 vol.].

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada